Konferencja Naukowa „Specyfika kształcenia lekarzy wojskowych dla potrzeb sił zbrojnych RP w oparciu o doświadczenia Wojskowej Akademii Medycznej i Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Kwi
2

W dniu 30 marca 2019 roku  w sali wykładowej im. gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Henryka Chmielewskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM, odbyła się Konferencja Naukowa „Specyfika kształcenia lekarzy wojskowych dla potrzeb sił zbrojnych RP w oparciu o doświadczenia Wojskowej Akademii Medycznej i Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, której organizatorami byli: 

Wydział Wojskowo–Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia,

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Na Konferencję zostali zaproszeni, m.in.:

  1. Dr Aurelia Ostrowska- Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
  2. Mgr Marcin Młynarczyk –Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego
  3. Prof. dr hsab. n. med. Radzisław Kordek- Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  4. Płk Piotr Napieraj– Departament Wojskowej Służby Zdrowia
  5. Płk Marek Weselak– Departament Wojskowej Służby Zdrowia
  6. Ppłk rez. lek Artur Płachta– Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
  7. Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
  8. Płk w st. spocz. dr n. hum. Czesław Marmura- Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia
  9. Płk lek. med. Zbigniew Aszkielaniec– Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

Program

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji
Dziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
-Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ, płk emer. dr Czesław  Marmura

10.20 – 10.45
Poglądy na kształcenie i wychowanie lekarzy wojskowych warunkujące organizacyjne funkcjonowanie instytucji kształcących w Polsce przyszłych lekarzy wojskowych w latach 1922 – 2019
płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura, SPTWAM i WSZ

10.45 – 11.10
Charakterystyka systemu kształcenia studentów – podchorążych byłej Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1958 – 2002
płk emer. dr n. med. Zbigniew Pieloch, SPTWAM i WSZ

11.10 – 11.45
Specyfika kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych z perspektywy doświadczeń Dziekanów Wydziału Lekarskiego WAM i Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
-płk emer. prof. zw. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, SPTWAM i WSZ
-płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, UM w Łodzi

11.45 – 12.10
Obrażenia na współczesnym polu walki, a proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych realizowany w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
-mjr rez. dr n. med. Przemysław Dobielski, UM w Łodzi

12.10 – 12.35
Szkolenie podchorążych Akademii Wojsk Lądowych – studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na potrzeby Sił Zbrojnych RP realizowane w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
-mjr lek. Grzegorz Lewandowski, WCKMed

12.35 – 13.00
Wykorzystanie symulacji medycznej w szkoleniu z zakresu medycyny pola walki na przykładzie podchorążych – studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
-kpt dr n. med. Anita Podlasin, WCKMed

13.00 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 13.50 Podsumowanie konferencji

13.50 – 15.00 Spotkanie kawowe