II Międzynarodowa Konferencja. VII Warsztaty Medycyny Pola Walki

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Kwi
16

W dniach 9-10 kwietnia 2019 roku w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przy ul. 1 Maja 90 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja i VII Warsztaty Medycyny Pola Walki. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego i Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie. Konferencję swoją obecnością zaszczycili:
– Szef Zarządu Wojsk Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – płk Jarosław Stocki, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ,
– Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dr Aurelia Ostrowska,
– Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia – płk lek. Dariusz Chłopek.

W trakcie tego wydarzenia Wydział Wojskowo-Lekarski reprezentowali:
– Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego- prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego- dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Mariusz Stępień,
– Prodziekan ds. Kształcenia Wojskowo-Medycznego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego- prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz.

Przed rozpoczęciem Konferencji nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika patrona Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi – gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego.

W ciągu dwóch dni odbyło się szereg wykładów i seminariów mających charakter praktyczny, dotyczących, m.in. następujących zagadnień:
– symulacji zdarzenia masowego,
– udzielanie pomocy medycznej w warunkach po użyciu broni masowego rażenia,
– udzielanie pomocy medycznej w przypadku oparzeń,
– zaawansowanych zabiegów ratujących życie w symulacji medycznej wysokiej wierności (Trauma Hal),
– badania ultrasonograficznego na polu walki.

Uczestnicy konferencji, w tym również podchorążowie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego otrzymali certyfikaty.

Konferencja zakończyła się grochówką wojskową.