Nadanie Parkowi Miejskiemu we Wrocławiu imienia mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Maj
16

W dniu 14 maja 2019 roku odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym Uroczystość nadania Parkowi Miejskiemu we Wrocławiu imienia mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego- pseudonim „Barosz”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Duchowieństwa, Służb Mundurowych, Absolwenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego pełniący służbę w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym we Wrocławiu oraz liczna grupa byłych żołnierzy AK i kombatantów.

Wojskowa służba zdrowia była reprezentowana przez:
Ppłk. rez. lek. Artura Płachtę– Prezesa Wojskowej Izby Lekarskiej
Płk. w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Jurka Olszewskiego– Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Wnioskodawcami na godne upamiętnienie mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego-  obrońcy Lwowa we Wrocławiu byli bracia: dr n. med. Krzysztof Kopociński i dr n. med. Zbigniew Kopociński-absolwenci Wojskowej Akademii Medycznej.

Lesław Ignacy Węgrzynowski ‘Bartosz” (188501956) był lekarzem, oficerem Wojska Polskiego, żołnierzem Armii Krajowej.

W listopadzie 1918 roku został Szefem Sanitarnym Naczelnej Komendy Obrony Lwowa, po raz drugi bronił swojego miasta we wrześniu 1939 roku i brał udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, pełniąc funkcję Naczelnego Lekarza I Rejonu Śródmieście. Po wojnie pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych. Do końca życia pracował w Miejskiej Poradni Przeciwgruźliczej we Wrocławiu.

Prawda i pamięć jest ważnym fundamentem naszej tożsamości i dlatego też warto o nią walczyć, choć często jest to droga pełna cierni, czego dowodem były przez 3  lata starania dr. n. med. Zbigniewa i Krzysztofa  Kopocińskich o godne upamiętnienie mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego.

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski