Uroczyste Obchody z okazji dorocznego Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen bryg. dr. med. Stefana Hubickiego

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Wrz
11

W dniu 6 września 2019 roku w Auli  Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego przy Al. 1 Maja 90 odbyła się Konferencja naukowa „Rozwój Wojskowej Służby Zdrowia po przystąpieniu Polski do NATO” połączona z Uroczystymi obchodami Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen bryg. dr. med. Stefana Hubickiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 1. Pani Anna Wierzowiecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
 2. Płk lek. Dariusz Chłopek – Szef Zarządu Służby Zdrowia RSZ
 3. Płk lek. Marek Weselak- Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 4. Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
 5. Dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Mariusz Stępień – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
 6. Prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz- Prodziekan ds. Rozwoju i Kształcenia Wojskowo-Medycznego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi

 

Program uroczystości:

 1. 11.00-11.05  Złożenie meldunku
 2. 11.05-11.15  Przemówienie Komendanta Centrum
 3. 11.11.15-11.25  Film promocyjny o Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego
 4. 11.25-11.45  „Military Doctor-powrót do przeszłości” prezentacja mjr. Wojciecha  Stańczaka
 5. 11.45-12.05 „Hemashock- nowe narzędzie w walce ze wstrząsem krwotocznym” –prezentacja dr. Krzysztofa Ulbrycha
 6. 12.05-12.25 „Połączone operacje medyczne RSZ podczas ćwiczeń VIGOROUS WARRIOR 19”
 7. 12.25-13.00 Odczytanie rozkazów i wyróżnień
 8. 13.00 Grochówka wojskowa.

 

Komendant Centrum płk lek. Zbigniew Aszkielaniec wręczył akty mianowania na kolejny stopień wojskowy oraz wyróżnienia dla zasłużonych żołnierzy i pracowników Centrum. Uhonorował również tabliczkami pamiątkowymi dostojnych gości od lat współpracujących z WCKMed.

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski wręczył  Komendantowi Centrum płk lek. Zbigniewowi Aszkielańcowi monografię swojego autorstwa pt.: „Kartki z Historii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi w latach 2012-2019”.

Po uroczystości odbyła się konferencja naukowa „Rozwój Wojskowej Służby Zdrowia po przystąpieniu Polski do NATO” w ramach, której wykłady zaprezentowali: dr. Krzysztof Ulbrych, mjr Bartosz Żakowski, mjr. Wojciech Stańczak, kpt. Łukasz Pazdura oraz Pani por. Marzena Dudaryk.