UWAGA STUDENCI!

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności Studentów
sty
31

Wakacyjne praktyki studenckie są obowiązkowe;

Realizowane są w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień;

Trwają cztery tygodnie i odbywają się zgodnie z programem praktyk;

Skierowania i program praktyk będą wydawane pod koniec czerwca.

Podstawą zaliczenia jest dostarczenie do dziekanatu nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2020 r. podpisanej i opieczętowanej karty praktyk.

Placówka przyjmująca studenta na praktykę wakacyjną może wymagać od studenta :

  1. aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
  2. zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B;
  3. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  4. ochronnego ubrania medycznego;