Komisje Wydziału Wojskowo – Lekarskiego

WYDZIAŁOWA KOMISJA WERYFIKUJĄCA EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 1. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera– Przewodnicząca
 2. Dr hab. Robert Irzmański prof. UM-Wiceprzewodniczący
 3. Dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek
 4. Dr hab. Jan Raczkowski prof. UM
 5. Dr n.med. Magdalena Pruszyńska
 6. Dr hab. Piotr Jurowski prof. UM
 7. Dr n.med. Beata Franczyk


WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. dr hab. Jan Błaszczyk – Przewodniczący
 2. dr hab. Dariusz Moczulski
 3. dr hab. Wiesława Agnieszka Fogel
 4. dr hab. Ireneusz Majsterek
 5. Dr hab. Zbigniew Dudkiewicz UM
 6. dr hab. Tomasz Ferenc
 7. Dr hab. Jan Raczkowski prof. UM
 8. dr hab. Krzysztof Zeman
 9. Dr hab. Marlena Broncel prof. UM
 10. Mgr Joanna (Nowak) Toszek – doktorantka
 11. Filip Dybowski- kierunek lekarski
 12. Kamil Szymaszkiewicz -kierunek lekarski


WYDZIAŁOWA KOMISJA DO OCENY MERYTORYCZNEJ, PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ SKUTKÓW WDRAŻANIA STRATEGII SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2010-2020

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Zeman – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Jacek Rysz
 3. Prof. dr hab. Jerzy Niedzielski
 4. Prof. dr hab. Andrzej Buczyński
 5. Prof. dr hab. Dariusz Moczulski
 6. Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek
 7. Prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 8. Katarzyna Mierzejek- student – kierunek lekarski
 9. Michał Lukas– student – kierunek fizjoterapia


WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ZATRUDNIENIA

 1. dr hab. Krzysztof Zeman – Przewodniczący
 2. dr hab. Jarosław Fabiś
 3. dr hab. Katarzyna Wińczyk
 4. Dr hab. Marcin Domżalski prof. UM
 5. Dr hab. Piotr Pietkiewicz
 6. Dr hab. Maciej Radek prof. UM
 7. dr hab. Andrzej Kaszuba


WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. PRZEGLĄDU KADROWEGO (OCENIAJĄCA)

 1. Prof. dr hab. Jan Błaszczyk – Przewodniczący
 2. Dr hab. Marek Domżalski prof. UM
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Zeman
 4. Prof. dr hab. Agata Majos
 5. Prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 6. Prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
 7. Prof. dr hab. Jacek Rysz
 8. Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
 9. Dr hab. Robert Irzmański prof. UM
 10. Dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska prof. UM
 11. Dr n. med. Beata Urzędowicz
 12. Dr n. med. Sławomir Goc
 13. Halina Gąsińska


WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA
 

 1. Dr hab. Mariusz Stępień – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Jacek Rysz
 3. Prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 4. Dr hab. Robert Irzmański prof. UM
 5. Kierownik danego Zakładu lub Kliniki


KOMISJA ds. PRAC DYPLOMOWYCH

Powołana dec. Rady Wydziału dnia 1 października 2013 roku, Dnia 1 kwietnia 2014 dec. Rady Wydziału do składu Komisji zostali powołani przedstawiciele studentów.

 1. Dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska prof. UM – przewodniczący
 2. Dr hab. Monika Sienkiewicz
 3. Dr hab. Marta Woldańska – Okońska prof. UM
 4. Dr hab. Jan Raczkowski prof. UM
 5. Iwo Krzyżański – student fizjoterapia
 6. Mikołaj Retkiewicz – student fizjoterapia
 7. Maria Szymczak – studentka lekarski


KOMISJA ds. OPINIOWANIA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO I NADANIE TYTUŁU PROFESORA
 

Powołana dec. Rady Wydziału dnia 3 grudnia 2013r.

 1. Prof. dr hab. Jerzy Niedzielski – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek
 3. Prof. dr hab. Alina Morawiec – Sztandera
 4. Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
 5. Prof. dr hab. Jacek Rysz


KOMISJA ds. NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW

Powołana decyzją Rady Wydziału dnia 7 stycznia 2014r.

 1. Dr hab. Mariusz Stępień  – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek
 3. Prof. dr hab. Jan Raczkowski
 4. Prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 5. Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński


Komisja Wydziału Wojskowo-Lekarskiego ds. 
Rozwoju Młodych Naukowców

  1. dr hab. Ireneusz Majsterek – Przewodniczący

  Członkowie:

  1. Dr hab. Marlena Broncel prof. UM
  2. dr hab. Katarzyna Winczyk
  3. dr hab. Agata Majos
  4. Dr hab. Sławomir Jabłoński prof. UM
  5. Dr hab. Agata Bielecka-Dąbrowa


KOMISJA ds. MOBBINGU I NEPOTYZMU powołana dnia 1 lipca 2014r.

 1. Prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 2. Prof. dr hab. Andrzej Malinowski
 3. Dr n.med. Sławomir Goc
 4. Dr hab. Jarosław Miłoński
 5. Mgr Aneta Świniarska
 6. Maciej Głąb-kierunek lekarski
 7. Norbert Bieda-kierunek lekarski
 8. Radosław Łuczak-kierunek fizjoterapia, studia I stopnia
 9. Michał Lukas-kierunek fizjoterapia, studia II stopnia
 10. Dr hab. Sławomir Jabłoński prof. UM


WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
 

 1. Dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska prof.UM– Przewodnicząca
 2. Dr hab. Mariusz Stępień
 3. Adam Bartkiewicz – kierunek fizjoterapia
 4. Kamil Szymaszkiewicz – kierunek lekarski
 5. Paulina Matysiak- kierunek lekarski
 6. Katarzyna Mierzejek – kierunek lekarski
 7. Magdalena Sobecka – kierunek lekarski


WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 1. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera – Przewodnicząca
 2. Dr hab. n.med. Hanna Zielińska-Bliźniewska UM
 3. Dr n. med. Andrzej Żytkowski
 4. Dr n.biol. Karolina Przybyłowska-Sygut
 5. Dr hab. Sławomir Jabłoński prof. UM
 6. Halina Gąsińska

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA

 1. Dr hab. Mariusz Stępień prof. UM – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Buczyński
 3. Dr hab. Marlena Broncel prof. UM
 4. Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
 5. Prof. dr hab. Jacek Rysz
 6. Prof. dr hab. Alina Morawiec-Sztandera
 7. Dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska prof. UM
 8. Dr hab. Robert Irzmański prof. UM
 9. Szymaszkiewicz Kamil – kierunek lekarski
 10. Zielińska Joanna – kierunek lekarski
 11. Palusiński Mateusz – kierunek lekarski
 12. Korol Filip – kierunek lekarski
 13. Stawarz Wojciech – kierunek lekarski
 14. Baniukiewicz Paulina – kierunek lekarski
 15. Sołowiej Przemysław – kierunek lekarski
 16. Kowalska Zuzanna – kierunek fizjoterapia
 17. Saryusz-Wolska Aleksandra – kierunek fizjoterapia
 18. Ozga Inga – kierunek fizjoterapia
 19. Kubicki Karol – kierunek fizjoterapia
 20. Groszyk Emilia – kierunek fizjoterapia
 21. Bartczyk Mateusz – kierunek fizjoterapia
 22. Bartkiewicz Adam – kierunek fizjoterapia

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory