Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych

[tabs style=”1″]
[tab title=”Katedra„]

 

 

 

 

 

 

Kierownik Katedry
prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński

tel. 42 639 32 60
e-mail: andrzej.buczynski@umed.lodz.pl

 

[/tab]

 

[/tabs]

[tabs style=”1″]
[tab title=”Struktura„]

Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych

[/tab]
[tab title=”Zadania „]

Głównym zadaniem Katedry jest kształcenie studentów Kolegium Wojskowo-Lekarskiego na kierunku lekarskim, w tym studentów-podchorążych przyjętych w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, którzy są kształceni dla potrzeb Wojskowej Służby Zdrowia. W trakcie realizowania programu nauczania prowadzone są zajęcia w ilości około 3500 godzin, na wszystkich latach studiów, z następujących przedmiotów:

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 2. Higiena i epidemiologia
 3. Higiena i epidemiologia wojskowa
 4. Historia medycyny
 5. Historia Wojskowej Służby Zdrowia
 6. Medycyna morska , lotnicza i tropikalna
 7. Medycyna morska i tropikalna
 8. Medycyna pracy / Ergonomia
 9. Medycyna sportowa
 10.  Szkolenie strzeleckie
 11. Taktyka i zarządzanie kryzysowe
 12. Toksykologia i ochrona radiologiczna
 13. Topografia z elementami geografii wojskowo-medycznej
 14. Trening strzelecki
 15. Współczesne bezpieczeństwo
 16. Zdrowie publiczne

 

 

[/tab]
[tab title=”Działalność„]

Prowadzenie prac badawczych oraz zajęć dydaktycznych w zakresie:

 • Organizacji ochrony zdrowia osób cywilnych i wojskowych narażonych na szkodliwe czynniki środowiska;
 • Wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka;
 • Populacji ludzkiej w przypadku użycia BMR;
 • Roli i zadań wojskowej służby zdrowia na różnych etapach rozwoju historycznego sił zbrojnych;
 • Sposobów udzielania pomocy medycznej na poszczególnych etapach rozwoju wojskowości;
 • Osiągnieć i dokonań polskiej wojskowej myśli medycznej na przestrzeni wieków;
 • Teoretycznych i praktycznych aspektów realizacji szeroko pojętej profilaktyki zdrowia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ochrony zdrowia żołnierzy uczestniczących w działaniach poza granicami państwa w różnorodnych warunkach środowiskowych i klimatycznych;
 • Problematyki zabezpieczenia sanitarno-higienicznego i przeciwepidemicznego żołnierzy;
 • Zasad działania wojskowej służby zdrowia w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • Udzielania pomocy i leczenia zatrutych substancjami toksycznymi;
 • Zasad postępowania w sytuacjach masowych strat sanitarnych wynikających z użycia broni masowego rażenia;
 • Leczenia osób zatrutych substancjami toksycznymi stosowanymi w jednostkach wojskowych;
 • Wpływu czynników środowiska geograficznego na działania bojowe wojsk;
 • Charakterystyki wojskowo-geograficznej terenu Polski dla potrzeb funkcjonowania wojskowej służby zdrowia;
 • Realizacji zadań taktycznych i reagowania kryzysowego przez wojska w poszczególnych stanach gotowości obronnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Zastosowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla ochrony personelu medycznego oraz wojskowych formacji medycznych;
 • Wykonywania zadań obronnych przez służbę zdrowia w ramach planowania cywilnego w systemie przygotowań obronnych państwa.

[/tab]
[tab title=”Współpraca„]

[/tab]

[/tabs]