Uczelniany SAVOIR_VIVRE


Nie podajemy ręki wykładowcy jako pierwsi.

 

Zwracamy się do wykładowcy w formie: „Panie + tytuł”

Zatem, do magistra „Pani Magister”, „Panie Magistrze”;  do doktora: „Pani Doktor”, „Panie Doktorze; do doktora habilitowanego, profesora UM: „Pani Profesor”, „Panie Profesorze”;

do profesora (zwyczajnego/nadzwyczajnego): ”Pani Profesor”, „Panie Profesorze”,

Używamy stopnia/tytułu, tylko raz,  na początku wypowiedzi. Śmiesznie brzmi wypowiedź typu: „Panie Doktorze, czy Pan Doktor będzie tak uprzejmy Panie Doktorze…… „

 

W czasie zajęć  dydaktycznych/klinicznych  wyłączamy telefony komórkowe,  ewentualnie  wybieramy tryb  „wibracje”

 


Nie spóźniamy się na zajęcia, bo możemy zastać drzwi zamknięte. Wykładowcy nie lubią spóźnialskich. Jeśli już jesteśmy spóźnieni, to  zachowujemy się cicho i zajmujemy pierwsze wolne miejsce. Na przerwie zgłaszamy prowadzącemu  swoją obecność.

 

Na egzamin ubieramy się starannie i stosownie (to nie pokaz mody ani też sportowe zmagania)

 

e- Korespondencja  w kontakcie z z wykładowcą – ZASADY:
1/ W sprawach dot. grupy – pisze starosta grupy  lub roku;  pojedyncze osoby-  jeśli problem jest istotny
2/ Używamy adresu konta uniwersyteckiego
3/ W temacie podajemy problem, którego list dotyczy
4/  W żadnym wypadku nie zaczynamy e-mail’a od zwrotu „Witam” lub „Witaj”, jest on zarezerwowany dla osoby o niższym statusie,  używamy form grzecznościowych, typu: „”Szanowna Pani Profesor/ Szanowny Panie Profesorze”, „Szanowna Pani Doktor”. „Szanowny Panie Magistrze”.
5/ Przedstawiamy się z imienia i nazwiska, podając rok studiów, kierunek  i ew. nr grupy
6/ Jasno i zwięźle przedstawiamy problem.   Język i pisownia powinny być poprawne (w edytorze włączamy opcję korekty)
7/ Kończymy list grzecznościowym zwrotem i podpisem. Np: „Z poważaniem J. Kowalski
Z szacunkiem, J. Kowalski.

 

KONTAKTY Z WŁADZAMI WYDZIAŁU I UCZELNI
W rozmowie z Dziekanem/Prodziekanem używamy zwrotu „Pani Dziekan”, „Panie Dziekanie”;  z  Rektorem/Prorektorem: ”Pani Rektor”,  ”Panie Rektorze”;  z  Kwestorem: „Pani Kwestor”;  z Kanclerzem/ Z-pcą Kanclerza : „Panie Kanclerzu”

 

Rozmawiając z osobami pracującymi w Dziekanacie, zacznijcie od przywitania się i przedstawienia. Studentów jest kilka tysięcy, czyli jedna osoba w administracji Dziekanatu musiałaby zapamiętać kilkaset z Was