Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia

Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych
Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia
Wydział Wojskowo-Lekarski
Uniwersytet Medyczny

90-647 Łódź plac J. Hallera 1

E-mail: wlodzimierz.leszczynski@umed.lodz.pl

Kierownik:
dr n. wojsk Włodzimierz Leszczyński
tel. (0-42) 63-93-338
tel. CA MON 444350

Sekretariat:
tel./fax (0-42) 63-93-339