Informacje

Kształcenie studentów podchorążych – przyszłych lekarzy wojskowych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMed. w Łodzi) kształci studentów, m.in. na Wydziale Lekarskim. W jego strukturach obecni są studenci, będący kandydatami na żołnierzy zawodowych, których kształcenie w UMed. w Łodzi prowadzone jest w ramach tzw. limitu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zostali oni strukturalnie przypisani do Kolegium Wojskowo-Lekarskiego (KWL).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi odpowiada zatem za kształcenie medyczne przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza tychże studentów identyczne, jak w przypadku studentów „nie-wojskowych”.

Studenci kształceni w UMed. w Łodzi w ramach limitu MON polegają służbowo Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jako kandydaci na żołnierzy zawodowych są skoszarowani w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed.) w Łodzi, dowodzonego przez Komendanta WCKMed. w Łodzi – płk lek. Zbigniewa Aszkielańca.

Program kształcenia wojskowo-lekarskiego jest realizowany w odniesieniu do studentów KWL – przez WCKMed. w Łodzi. Program ten jest zgodny ze standardami NATO. Zajęcia prowadzone są przez pracowników/ instruktorów/ lekarzy wojskowych z WCKMed. w Łodzi i AWL we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla studentów KWL (wyłącznie) – realizuje dodatkowo zajęcia z obszaru tzw. medycyny taktycznej. Są one prowadzone przez nauczycieli akademickich, najczęściej byłych lekarzy wojskowych (absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi) oraz żołnierzy i żołnierzy rezerwy WP, legitymujących się wiedzą i doświadczeniami z zakresu tzw. operacji wojskowych (misje/ operacje wojskowe/ operacje humanitarne).

Nie sposób nie wspomnieć o udziale studentów KWL w walce z pandemią CoVid-19. Zgodnie z poleceniem służbowym Ministra ON studenci KWL skierowani zostali do pomocy do Szpitala Tymczasowego. Czynności te trwały i trwają od początku jej trwania.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zmodyfikował plan zajęć, aby umożliwić studentom KWL realizację programu studiów.

A co po studiach?..

Wojskowa służba zdrowia zawsze cierpiała niedostatek lekarzy wojskowych, którzy po zakończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu i prawa wykonywania zawodu mogliby objąć stanowiska służbowe m.in. w jednostkach wojskowych i wojskowych szpitalach polowych (Bydgoszcz/ Wrocław).

Przydział lekarza tuż po zakończeniu stażu do jednostki wojskowej nie rozwiązuje większości problemów. Wynika to z jego braku doświadczenia i specjalizacji. Zarząd wojskowej służby zdrowia – dla rozwiązania tej niedogodności promuje absolwentów AWL we Wrocławiu (i jednocześnie UMed. w Łodzi) – specjalizowali się w dyscyplinach medycznych najbardziej pożądanych w Wojsku Polskim, tj. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych. Dodatkowo MON stworzyło dla tychże lekarzy warunki do kształcenia specjalizacyjnego. Umożliwiają im one praktykowanie w szpitalu – 3x/w tygodniu.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wspiera wysiłki wojskowej służby zdrowia również w kształceniu podyplomowym, przyjmując absolwentów KWL na miejsca specjalizacyjne w szpitalach klinicznych UMed. w Łodzi. Kierownikami specjalizacji lekarzy wojskowych są pracownicy naukowo-dydaktyczni UMed. w Łodzi

Film promocyjny Wydziału Wojskowo-Lekarskiego